7/2006 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI củaĐảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội KhoáXIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sinh ngày: 15/03/1957 Quêquán: Nghệ An Học hàm, học vị: Giáo sư - Tiến sỹ Uỷviên Trung ương Đảng KhoáX,XI Đại biểu Quốc hội Khóa XIII 9/1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. 1985-1986: Học viên khoa ChâuÂu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ HàNội. 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Đơn vịtrưởng lưu học sinh; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara. 1991-1992: Giảng viên Khoa Kếtoán, Trường Đại học Tài chính - Kếtoán HàNội. 10/1992-5/1993: Phótrưởng Khoa Kếtoán, Trường Đại học Tài chính -Kếtoán HàNội. 6/1993-2/1999: Quyền Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kếtoán, Trường Đại học Tài chính - Kếtoán HàNội. 3/1999-6/2001: Phóhiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kếtoán HàNội. 7/2001-7/2006: Ủy viên Ban cán sựĐảng, Phó Tổng kiểm toán Nhànước. TạiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Đảng ủy Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Uỷviên Ban chấp hành Đảng bộkhối cơquan Kinh tế Trung ương. 7/2006 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI củaĐảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội KhoáXIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo Chinhphu.vn