Tom Cruise trở lại với bộ phim Jack Reacher và tiết lộ về những khó khăn của anh khi đóng các cảnh mạo hiểm.