"Tôi và Lê Minh Sơn đang "thách đố" nhau. Sơn sẽ sáng tác Giọt sương bay xuống để "chọi" với Giọt sương bay lên của tôi. Còn tôi sẽ viết Chuồn chuồn nâu để "chọi" lại Chuồn chuồn ớt của Sơn" - Nguyễn Vĩnh Tiến.