"Tôi công nhận là tôi có nhiều nỗi buồn. Nhưng đừng nhìn vào đó để tưởng tượng rằng tôi sống mòn mỏi và nặng nề. Con người ai cũng có những điều không hài lòng ở bản thân..."