Giadinh.net - Cùng nhau đá bóng, cãi cọ rồi vác dao đâm nhau; Bị phê bình là đua đòi, dùng kéo đâm ...