(aFamily) - Có lẽ nhiều người nghĩ là con của một đại gia là một điều hạnh phúc nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận"...