Là một trong số ít nghệ sĩ truyền thống được coi như ngôi sao, cuộc sống của Huyền giữa Hà Nội nhộn nhịp và… chẳng hề đa đoan như Mầu.