Sau khi chia tay người yêu, Minh Thu cảm thấy chưa thể trao tình cảm cho ai được vì cô chưa tìm được người đàn ông thích hợp để sẻ chia và tâm sự.