Đang làm ăn trên phố, nhận được tin người chồng bao năm “đầu ấp tay gối” Đặng Ngọc Ảnh (trú thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, H. Phù Mỹ, Bình Định) qua đời, ngày 2-3, bà Đặng Thị Thành vội đón xe đò về quê nhà chịu tang chồng.