Nhiều râu, mặt tròn xoe, mắt cũng xoe tròn, cười hiền khô nhưng làm việc rất nghiêm khắc. Dũng "khùng" làm việc hùng hục, yêu đương... điên cuồng. Với người đàn ông này, có nhiều điều thật khó đoán nhưng có một điều ai cũng chắc chắn: Dũng "khùng" rất đàn ông.