Con trai không thể “màu mè” như con gái, nhưng không có nghĩa là không được phép màu mè.