Ngày 25-11, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) với chủ đề “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.

Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lịch sử... tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận, trong đó có tham luận của PGS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; tham luận của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tham luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng. Với nhiều tư liệu, thông tin, nhận thức mới và góc độ tiếp cận khác nhau, các ý kiến tham luận tại hội thảo đã khẳng định và làm sáng tỏ nhiều vấn đề... Các tham luận cũng phân tích, khái quát và đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tham luận tại hội thảo với chủ đề “Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo cuộc chiến đấu 60 ngày đêm trong toàn quốc kháng chiến”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân, dân Thủ đô Hà Nội đã giành giật với địch từng ngôi nhà, từng góc phố, phát huy vô vàn sáng kiến để diệt địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương Đảng giao phó, đóng góp quan trọng vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc.

Hiền Phương