Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp chỉ tiêu, mức điểm và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Ngay sau ngày đầu các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp báo cáo của mỗi trường. Sau đó, Bộ đã tổng hợp toàn cảnh nguyện vọng 2 của 273 trường ĐH, CĐ, với đầy đủ thông tin ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm xét tuyển... Bộ cũng đề nghị các Sở GD-ĐT gửi thông báo điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 đến các trường THPT để thí sinh nắm rõ. Xem toàn cảnh nguyện vọng 2 từ Bộ GD&ĐT Tại đây.