Toa - let tren tau vu tru truc trac - Anh 1

* "Các bạn thính giả thân mến chúng tôi xin tiếp tục đưa tin về chuyến bay của con tàu vũ trụ. Hôm qua, các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã bước ra khoảng không vũ trụ ba lần. Trong đó có hai lần là do toa - lét trong tàu bị trục trặc".

* Chuông điện thoại reo ở căn hộ của một nhà du hành vũ trụ. Cô bé ở nhà một mình nhấc máy trả lời:

- Không ạ! Bố cháu không có nhà. Bố cháu đang ở trong vũ trụ. Khoảng một hoặc hai tiếng nữa bố cháu sẽ về. Không ạ! Mẹ cháu cũng đi vắng. Mẹ cháu ra chợ mua khoai tây. Ít nhất cũng phải ba hoặc bốn tiếng đồng hồ nữa mẹ cháu mới về.

* Hai người nói chuyện với nhau về những thành tựu của nước mình.

- Sau rất nhiều chuyện, một người nói: Nước tôi đã sản xuất được tàu vũ trụ để đổ bộ lên mặt trời rồi đấy.

- Nghe vậy, người kia phản ứng lại: Bậy, mặt trời nóng như vậy thì lên làm sao được, tàu sẽ bị nóng chảy ngay lập tức!

- Người thứ nhất trả lời: Ông dốt thật, chúng tôi thừa thông minh để biết điều đó, vì vậy, chúng tôi sẽ phóng vũ trụ vào ban đêm chứ.

K.T (sưu tầm)