Ngày 28/1, tại Học viện Ngân hàng, Thành đoàn Hà Nội và Báo Hà Nội mới đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm nói trên.

Theo thống kê của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP Hà Nội thì năm 2008 đã có 534 học sinh, sinh viên và năm 2009 có 628 học sinh, sinh viên được kết nạp đảng. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy đại đa số học sinh, sinh viên có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ cách mạng sớm. Tuy nhiên, một bộ phận học sinh, sinh viên còn mơ hồ về lí tưởng, có động cơ thực dụng và sau khi vào Đảng thì ý chí phấn đấu giảm sút. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những khó khăn thuận lợi trong công tác phát triển Đảng, vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú vào Đảng, vai trò của cấp ủy cơ sở trong việc chỉ đạo, định hướng cho tổ chức đoàn, hội về quy trình tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng vào Đảng...