Ngày 6/10, phòng Văn học Việt Nam đương đại thuộc Viện Văn học tổ chức Tọa đàm Văn học mạng trong không gian văn hóa Việt Nam đương đại.

Toa dam van hoc mang - Anh 1

Nhiều nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà văn, cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội dự.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên mở đầu tọa đàm bằng việc lược thuật một số công trình nghiên cứu về văn học mạng trên thế giới, các quan niệm và thuộc tính của văn học mạng. Soi vào thực tế Việt Nam, ông cho rằng văn học mạng mới xuất hiện ở nghĩa rộng (số hóa để phổ biến văn học, văn học được lưu truyền trên mạng).

ThS. Đặng Thị Thái Hà bổ sung thêm những quan niệm về văn học mạng trong cuộc cách mạng mạng hóa; sự va chạm của văn chương mạng với văn chương truyền thống (trong quan hệ giữa nhà văn với văn bản, độc giả với văn bản); vai trò của không gian mạng trong sự định vị tính văn hóa của văn học.

Tọa đàm thu hút được nhiều ý kiến trao đổi, cho thấy sự quan tâm tới văn học mạng ở Việt Nam, đồng thời là những vấn đề mà văn học mạng đặt ra cho việc tiếp cận loại hình văn học mới này trong không gian văn hóa Việt Nam đương đại.