Sáng 22/11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư- Viện sĩ (GS.VS) Phạm Huy Thông (22/11/1916 – 22/11/2016).

Toa dam tuong nho va ton vinh GS.VS Pham Huy Thong - Anh 1

Hội thảo nhằm tôn vinh, đánh giá, khẳng định những đóng góp to lớn của cố GS.VS Phạm Huy Thông trên nhiều lĩnh vực, động viên các thế hệ những người làm khoa học noi gương, học tập, nghiên cứu tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

GS.VS Phạm Huy Thông sinh ngày 22/11/1916 tại Hà Nội, quê gốc tại Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tại hội thảo, 16 bản tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, đồng nghiệp, học trò đã cùng nhau ổn lại và tri ân sự nghiệp của một con người đã hết mình vì sự nghiệp khoa học, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tấm gương sống và làm việc của GS.VS Phạm Huy Thông sẽ luôn đồng hành, khích lệ các thế hệ người làm khoa học của Viện Hàn lầm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Minh Phúc

Từ khóa

tạo đàm tưởng nhớ tôn vinh gs.vs phạm huy thông