Ngày 18/11, Viện Khoa học Thanh tra (KHTT) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Quy trình xây dựng chính sách, pháp luật mới theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015”. Tham dự Tọa đàm có đại diện Vụ Tư pháp (Văn phòng Quốc hội), Bộ Tư pháp, một số cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ. TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện KHTT chủ trì buổi Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, TS. Nguyễn Tuấn Khanh nêu rõ lý do tổ chức buổi Tọa đàm, nhấn mạnh một số bất cập trong việc xây dựng chính sách, pháp luật trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được ban hành.

Ông Trần Anh Đức, Vụ Những vấn đề chung (Bộ Tư pháp), làm rõ thêm khái niệm, hình thức của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quy trình, trình tự ban hành VBQPPL; các bước xây dựng quy trình xây dựng chính sách, pháp luật.

Bàn về bước xây dựng chính sách, theo ông Trần Anh Đức, khi xây dựng chính sách cần tổng kết đánh giá quá trình thực thi pháp luật; nghiên cứu lý luận, thực tiễn kinh nghiệm nước ngoài; khảo sát đánh giá điều tra các vấn đề phát sinh trong xã hội; nghiên cứu đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các VBPL hiện hành để xác định nội dung chính sách, xác định mục tiêu, các giải pháp... Về quy trình xây dựng pháp luật: Đối với các VBQPPL đã xây dựng chính sách, nếu được thông qua thì không phải đánh giá tác động khi ban hành VBQPPL.

Ông Hoàng Nam Hải, Vụ Tư pháp (Văn phòng Quốc hội) cho rằng, quy trình xây dựng pháp luật đang tồn tại những bất cập như: Chưa đánh giá tác động chính sách khi trình văn bản pháp luật; sau khi đưa văn bản trình Chính phủ, Quốc hội còn nội dung có nhiều ý kiến khác nhau đưa ra xin ý kiến; việc trình kèm dự thảo văn bản hướng dẫn Luật còn chưa được thực hiện.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cũng trao đổi xung quanh một số vấn đề còn tồn tại, bất cập như: Vấn đề chưa thực hiện việc trình dự thảo hướng dẫn kèm theo khi trình văn bản quy phạm pháp luật; việc Báo cáo tổng kết xây dựng chính sách, lẽ ra trình trước để làm căn cứ xây dựng pháp luật, thì lại trình cùng Luật để đủ điều kiện là những vấn đề đang đặt ra.

Phương Anh