QĐND Online - Sáng 1-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị - Hiệu quả đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương”. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chỉ đạo Tọa đàm. Các đồng chí: Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì Tọa đàm. Tham gia Tọa đàm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9; đại biểu Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại biểu Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo Quân đoàn 4, Học viện Chính trị, Trường Đại học Nguyễn Huệ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7.

QĐND Online - Sáng 1-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị - Hiệu quả đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương”. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chỉ đạo Tọa đàm. Các đồng chí: Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đồng chủ trì Tọa đàm. Tham gia Tọa đàm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9; đại biểu Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại biểu Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo Quân đoàn 4, Học viện Chính trị, Trường Đại học Nguyễn Huệ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Tọa đàm.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Để đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các vấn đề đặt ra sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 51) và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương, buổi Tọa đàm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” và đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 đối với cơ quan quân sự địa phương.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, bằng lý luận và thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn Quân khu 7, các đại biểu tham luận làm nổi bật vị trí, vai trò của Nghị quyết 51; nhận thức trách nhiệm của cấp ủy địa phương và hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51; mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) với người chỉ huy và với cấp ủy địa phương, cấp ủy quân sự địa phương; những yêu cầu đối với CU, CTV và chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ CU, CTV cơ quan quân sự địa phương hiện nay; làm rõ tính đặc thù của LLVT địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513.

Báo QĐND Online sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến buổi Tọa đàm.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH-XUÂN CƯỜNG