(HNM) - Ngày 25-6, Báo Nhân Dân và Tổng cục Hậu cần đã tổ chức buổi tọa đàm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành hậu cần, bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy". Buổi tọa đàm nhằm trao đổi những kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (CVĐ) ở các đơn vị trong ngành.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, UVTƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, Tổng cục Hậu cần là điển hình thực hiện CVĐ này, nhất là các nội dung "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác, đã được Ban Chỉ đạo TƯ cuộc vận động chọn làm điểm và đánh giá cao; hàng trăm tập thể và cá nhân trong ngành được khen thưởng về thành tích thực hiện CVĐ lớn do Bộ Chính trị TƯ Đảng phát động và chỉ đạo.