Năm 2016, cùng với làm tốt công tác xét xử, Tòa án quân sự (TAQS) các cấp còn phổ biến giáo dục pháp luật được hàng nghìn giờ cho hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ trong mỗi đơn vị đã tìm tòi các biện pháp hữu hiệu, kết hợp với xét xử lưu động để tuyên truyền, đưa pháp luật đến với đông đảo quân nhân cũng như nhân dân, do đó công tác này đã thu được hiệu quả đáng kể.

Năm 2016, các TAQS thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị tại khu vực và thế giới có những diễn biến khó lường; các thế lực thù địch vẫn tập trung chống phá Nhà nước ta. Tội phạm trong quân đội diễn biến phức tạp chưa có chiều hướng giảm; hầu hết các TAQS thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thiếu biên chế, trụ sở làm việc còn nhiều khó khăn. Song song với công tác xét xử, TAQS các cấp xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy lãnh đạo, chỉ huy các TAQS luôn chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của từng quân khu, quân chủng trên địa bàn đóng quân để phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xây dựng nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp.

Ngay từ đầu năm, các TAQS đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và lựa chọn các cán bộ có kinh nghiệm, năng khiếu để tham gia đội ngũ báo cáo viên pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Thẩm phán cũng như các cán bộ trong mỗi đơn vị đã tìm tòi các biện pháp hữu hiệu để đưa được pháp luật đến với đông đảo quân nhân cũng như nhân dân, do đó công tác này đã thu được hiệu quả đáng kể. Qua tổng hợp, năm 2016, các TAQS đã phổ biến giáo dục pháp luật được 3.276 giờ cho hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Với các nội dung tuyên truyền pháp luật về biển đảo, BLHS (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự, các tội phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Giao thông đường bộ… đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và có ý nghĩa giáo dục tốt, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Các TAQS còn phối hợp cùng với các cơ quan tư pháp trong quân đội phát hiện sớm, đấu tranh kịp thời có hiệu quả đối với các hành vi, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đánh giá cao.

Toa an quan su cac cap: Lam tot cong tac tuyen truyen va giao duc phap luat - Anh 1

TAQS Quân khu I tuyên truyền pháp luật cho sỹ quan, chiến sĩ thông qua xét xử vụ án chiếm đoạt, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Những đơn vị có số giờ phổ biến, giáo dục pháp luật cao là TAQS Quân khu 3 với 288 giờ; TAQS Quân khu 9 với 182 giờ; TAQS Quân khu 2 với 178 giờ; TAQS Quân chủng Hải Quân 174 giờ và TAQS Quân khu 7 là 162 giờ. Cùng với việc tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi nói chuyện, học tập chuyên đề, các TAQS còn phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động. Trong năm, các TAQS đã tổ chức xét xử 108 vụ án lưu động tại các đơn vị, địa phương nơi xảy ra tội phạm; phát hành 119 thông báo xét xử gửi các đơn vị làm tài liệu giáo dục pháp luật. Những Tòa án có số lượng án xét xử lưu động cao là TAQS Khu vực 1 Quân khu 5, TAQS Khu vực 2 Quân khu 7, TAQS Khu vực Thủ đô, TAQS Khu vực 2 Quân khu 1.

Bên cạnh đó, năm 2016, TAQS Trung ương được Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng giao biên soạn chuyên đề giáo dục pháp luật cho toàn quân với nội dung: “Những vấn đề cơ bản của chương trách nhiệm nghĩa vụ quân nhân của BLHS 2015” đã hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, được đánh giá cao. Ngoài ra, việc nghiên cứu viết tin, bài đã được các TAQS chú trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường tính chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Các cán bộ của TAQS đã viết 451 tin, bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. Các TAQS đã triển khai viết 35 chuyên đề nghiệp vụ theo đúng quy định, hướng dẫn của TAQS Trung ương, các nội dung nghiên cứu đều sát với chức năng nhiệm vụ của các TAQS; kết quả 100% chuyên đề đạt khá, giỏi; trong đó có 5 chuyên đề đạt điểm xuất sắc, 23 chuyên đề giỏi và 7 chuyên đề đạt điểm khá.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương cho biết: Năm 2016, TAQS các cấp đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, đặc biệt là việc tuyên truyền, đưa pháp luật đến với đông đảo quân nhân cũng như nhân dân, góp phần giữ nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để làm tốt vai trò người cán bộ Tòa án và vai trò người chiến sỹ quân đội, mỗi cán bộ, Thẩm phán TAQS thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị và chuyên môn vững vàng. Đây chính là nền tảng để cán bộ TAQS các cấp tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trần Quang Huy