Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến lãnh tụ Cuba Fidel Castro, Ông Trump và phó tướng cân nhắc các vị trí quan trọng trong nội các, Nghị sĩ Ukraina ẩu đả dữ dội, Tổng thống Hàn Quốc đề nghị cơ quan công tố hoãn thẩm vấn... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16.11.