Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Á (AVF) đã diễn ra tại Tehran (Iran) từ ngày 18 đến 21-2 với sự tham gia của các nước Iran, Lebanon, Iraq, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Nga, Việt Nam, Ấn Độ. Bốn nước không có mặt, nhưng đã có thư ủng hộ và xin cử đại biểu tham gia là Singapore, Thái Lan, Lào và Brunei.