(Chinhphu.vn) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2011).

Tổ chức trao nhà "Đại đoàn kết” tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư - Ảnh minh họa

Nội dung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ có đánh giá kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2011 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2012 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng sẽ tổ chức trao nhà "Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà các cháu học giỏi, khởi công các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng...

Việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì. Thời gian có thể diễn ra một ngày trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 1/11 đến 18/11/2011).

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông để tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội trên các phương tiện thông tin, đại chúng để toàn dân biết, chủ động tham gia.

Hoàng Diên