Trong 5 ngày (17 - 21/10) tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức khóa đào tạo quản lý bệnh viện với sự tham gia của 63 cán bộ lãnh đạo, quản lý của 38 bệnh viện công lập trong toàn ngành.

To chuc khoa dao tao quan ly benh vien - Anh 1

TS. Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên. Ảnh: TL

Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên của Viện Khoa học quản lý y tế (Bộ Y tế). Các học viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng thiết yếu về quản lý bệnh viện như quản lý nhân lực, quản lý tài chính, công nghệ thông tin, chuyên môn, vật tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng; quản lý chất lượng và quy trình quản lý chất lượng bệnh viện… để góp phần nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của nhà lãnh đạo, quản lý bệnh viện và khoa, phòng.

Theo TS. Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhiều năm qua, Sở Y tế Hà Nội đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế và nhiều khóa học về quản lý bệnh viện cho các cán bộ lãnh đạo đã được các đơn vị và Sở Y tế tổ chức.

Trong tình hình hiện nay, trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, của khoa học kỹ thuật và áp lực của nền kinh tế thị trường thì y tế Việt Nam nói chung và ngành Y tế Hà Nội nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó vừa đảm bảo phát triển để đáp ứng kịp với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và của người dân.

Cũng theo TS. Nguyễn Khắc Hiền, để các bệnh viện thực hiện được điều này, trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bệnh viện phải nắm vững được những khó khăn thách thức của ngành Y trong thời gian tới, phải có những kiến thức nghiệp vụ về quản lý bệnh viện, các kỹ năng điều hành hoạt động của hệ thống khám chữa bệnh và các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh…

“Vì vậy việc các cán bộ đang và sẽ làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của các bệnh viện công lập Hà Nội phải thường xuyên tham gia học tập, cập nhật nâng cao kiến thức về quản lý bệnh viện là hết sức cần thiết”, TS. Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh.

Thương Lê