Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thi công chức, viên chức và người lao động với pháp luật. Tham dự Hội thi có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Sơn Minh Thắng, Hà Hùng, Phan Văn Hùng; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT; cùng 13 đội dự thi đến từ các Vụ, đơn vị của UBDT.

Lãnh đạo UBDT trao giải Nhất cho đội dự thi Vụ Tuyên truyền và Báo Dân tộc và Phát triển.

Hội thi công chức, viên chức và người lao động UBDT với pháp luật là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11-2013; Hội thi nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; Xây dựng niềm tin,tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật, coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan UBDT.

Tại Hội thi, các đội thi đã tham gia với 3 phần thi: Chào hỏi, trắc nghiệm và tình huống. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong UBDT đã thể hiện mình không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn am hiểu về pháp luật của Nhà nước. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 7 giải Ba, 4 giải Nhì và 2 giải Nhất cho các đội thi. Báo Dân tộc và phát triển và Vụ Tuyên truyền đạt giải Nhất.

Thứ trưởng Sơn Minh Thắng phát biểu tại Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, rộng khắp với chất lượng cao, hình thức đa dạng và phong phú, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân trong đó có công chức, viên chức và người lao động làm công tác dân tộc hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bình Minh

Email Print Góp ý