Theo bà Bùi Thị Hoài - Chủ tịch CĐ Nhà máy In tiền Quốc gia: Xây dựng CĐCS vững mạnh là mục tiêu quan trọng của tổ chức CĐ nói chung và CĐ ngành ngân hàng nói riêng.

To chuc doi thoai dinh ky voi nguoi lao dong - Anh 1

Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức cho CBCNVCLĐ thăm nơi in tiền đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp tại Lạc Thủy - Hòa Bình.

Vì thế, trong nhiều năm qua, CĐ Nhà máy In tiền Quốc gia luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần to lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của Nhà máy. Có được những thành công ấy là nhờ vào những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động thực tiễn của phong trào CĐ nhà máy.

Bà Bùi Thị Hoài cho biết, giải pháp đầu tiên đó là BCH CĐ phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị NLĐ hằng năm; tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ và nội quy của cơ quan đơn vị; ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với BCH CĐ Nhà máy. Các nội dung quy định đều được nhất trí thông qua Hội nghị NLĐ và được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, hằng năm, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác của CĐ Ngân hàng VN, những nội dung, công tác của đơn vị, BCH CĐ xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện, lồng ghép hài hòa với các cuộc vận động lớn của ngành và được xây dựng cụ thể qua các đợt thi đua. Cuối mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và có khen thưởng công minh, kịp thời động viên phong trào thi đua.

Đối thoại định kỳ cũng là một trong những giải pháp xây dựng CĐCS vững mạnh - bà Bùi Thị Hoài cho biết thêm. Từ cơ sở luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ, BCH CĐ phối hợp cùng lãnh đạo Nhà máy giải quyết thỏa đáng những băn khoăn, những vấn đề thắc mắc của CNVCLĐ thông qua các buổi đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng LĐ được tổ chức hằng quý và trong Hội nghị NLĐ hằng năm. Điều này đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức CĐ, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và sức mạnh nội lực của tổ chức CĐ nói riêng và đơn vị nói chung. “Để có CĐCS thật sự vững mạnh, cần tạo được sự đồng thuận về nhận thức trong cơ quan, tạo được mối quan hệ hài hòa về quyền lợi và nghĩa vụ giữa ban lãnh đạo, BCH CĐ và cán bộ CNVCLĐ…” - bà Bùi Thị Hoài bổ sung.

KIM ANH