Nhằm phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn tổ chức diễn đàn "Khát vọng thanh niên".

Theo đó, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tính đặc thù của các đối tượng thanh niên, các cấp bộ đoàn lựa chọn một số chủ đề như: "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích" tập trung các vấn đề về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng... của thanh niên. "Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nói về vấn đề về phong trào hành động, các công trình, phần việc, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. "Đoàn với thanh niên, Thanh niên với Đoàn" tập trung các vấn đề về các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh niên, đồng hành, phát huy, chăm lo bảo vệ thanh niên. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu chú trọng công tác truyền thông, tăng cường phối hợp các đơn vị báo chí, phát thanh truyền hình của địa phương, đơn vị để tuyên truyền về nội dung của diễn đàn. Khuyến khích các đơn vị có điều kiện tổ chức các diễn đàn trực tuyến và trên mạng in-tơ-nét để tạo điều kiện cho các đối tượng thanh niên ở các khu vực, địa bàn khác nhau, trong và ngoài nước có thể tham gia. Kết thúc diễn đàn các đơn vị phải tập hợp các ý kiến viết thành "Tâm thư" của tuổi trẻ gửi tới Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

* Ngày 25-6, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các cấp bộ đoàn tổ chức, xây dựng các tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các mô hình "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Cổng trường an toàn", "Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn" và "Bến đò an toàn". Các tỉnh, thành đoàn tổ chức lựa chọn các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng.