(ATPvietnam.com) -CTCP Tài Nguyên (mã chứng khoán: TNT) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty mẹ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 47 tỷ đồng, gấp 117 lần cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 70,81 tỷ đồng, gấp 39 lần năm 2009. Quý IV/2010, doanh thu của TNT tăng đột biến nhưng giá vốn cao nên lãi gộp chỉ còn 523 triệu đồng, trừ các chi phí, TNT lỗ hơn 600 nghìn đồng. Cả năm 2010, TNT lãi 16,338 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 là 1.922 đồng. Hoài Nam