Kết quả trên đã vượt 10% kế hoạch năm 2016. TNA dự kiến sẽ đạt 115,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2016, vượt 26% kế hoạch đề ra.

TNA uoc lai 9 thang hon 127 ty dong, vuot 10% ke hoach nam - Anh 1

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2016.

Riêng trong quý này, doanh thu của Thiên Nam đạt 733,5 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng gấp 3,31 lần cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, TNA đạt doanh thu 2.415 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,35 tỷ đồng, vượt 10,7% kế hoạch năm và gấp 2,48 lần so với cùng kỳ năm 2015.

TNA dự kiến sẽ thu về 3.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt 115,5 tỷ đồng. Nếu đạt được mức này, doanh nghiệp sẽ hoàn thành vượt 20% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận.

Tới đây, TNA sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 10%. Trước đó, vào tháng 6/2016, TNA đã tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1,1. Cổ tức đợt 1 đã được thanh toán vào đầu tháng 7/2016. Cùng với đợt chi trả cổ tức này, tổng cộng TNA đã tạm ứng cổ tức năm 2015, tỷ lệ 20%.

>> Thiên Nam (TNA) báo lãi 6 tháng đầu năm gấp đôi cùng kỳ, lên kế hoạch thoái vốn Khải Huy Quân