(NDH) TMT sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã TMT – HOSE) thông qua phương án chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (mỗi 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết, kết quả quý 2 công ty lãi ròng 9,8 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lỗ 2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, TMT lãi ròng 19,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 10,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013.Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm đạt 631 đồng.

Biến động giá và khối lượng cổ phiếu TMT 3 tháng gần đây

Thanh Thủy