Từ ngày 17/01 đến 10/02, do diễn biến giá chưa phù hợp nên ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Transimex-SaiGon (HOSE: TMS) đã mua được 36,784 cp trong tổng số 50,000 cp đăng ký.

Tài liệu đính kèm:
20140213---TMS---Bao-cao-KQGD-CDNB-BUI-MINH-TUAN.pdf

HOSE