(Vietstock) - CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM (HOSE: TMS) cho biết, 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 15/10. TMS dự kiến phát hành 3,303,121 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% (tương đương 4:1). Đồng thời, TMS cũng sử dụng danh sách cổ đông này để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính từ ngày 1/4/2010 đến 31/3/2011. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/10 đến 15/11.