(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Thương mại XNK Thủ Đức (TMC) cho biết, đợt giảm giá xăng vừa qua có ảnh hưởng nhẹ đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Tuy nhiên, do lượng dữ trữ hàng tồn kho không nhiều, nên mức độ tác động không lớn. TMC đặt mục tiêu trong quý III sẽ đạt 6 tỷ đồng lợi nhuận, nâng mức lợi nhuận 3 quý đầu năm lên hơn 20 tỷ đồng.

Theo đại diện TMC, tỷ lệ hoa hồng mà các đại lý xăng nhận được đang được điều chỉnh tăng lên cũng là yếu tố hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung, trong đó có TMC.

H.Vân