(Toquoc) - Lần đầu tiên, câu chuyện cảm động và bi thương về những người sống sót cuối cùng trên con tàu được tiết lộ.