1/3 các bạn gái hẹn hò qua mạng có quan hệ tình dục ngay lần đầu gặp mặt và có đến 3/4 trong số họ không hề dùng bất cứ một phương tiện tránh thai nào. Đó là một công bố không lạ nhưng vẫn gây sốc của cục chính sách xã hội và nghiên cứu tình dục của Mỹ (USSRSP).