Những hình ảnh dưới đây sẽ khiến bạn hiểu rằng đôi khi tình yêu đến từ những cử chỉ nhỏ nhưng lại ẩn chứa nhiều yêu thương.

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 1

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 2

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 3

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 4

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 5

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 6

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 7

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 8

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 9

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 10

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 11

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 12

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 13

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 14

Tinh yeu den tu nhung dieu nho be - Anh 15