ANTT.VN – Theo bộ Tài chính, số xe ô tô của tỉnh Vĩnh Phúc thừa so với tiêu chuẩn, định mức là 79 chiếc. Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh lý đối với số xe đã đủ điều kiện thanh lý theo quy định.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tỉnh này điều chỉnh giảm định mức sử dụng xe ô tô công của các đơn vị, cũng như xử lý số xe ô tô dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Tinh Vinh Phuc thua 79 xe cong - Anh 1

Bộ Tài chính xác định xác định số xe ô tô của tỉnh Vĩnh Phúc thừa so với tiêu chuẩn, định mức là 79 chiếc (ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc giảm 6 xe so với tính toán của tỉnh, trong báo cáo gửi bộ, với lý do có 3 ban là cơ quan của Hội đồng nhân dân (HĐND) sử dụng kinh phí và tài sản chung với Văn phòng HĐND tỉnh.

Giảm 2 xe của 2 đơn vị là: Trại nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường. Lý do đây là 2 đơn vị sự nghiệp, tuy nhiên, không thuộc danh sách cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án có hệ số phụ cấp chức vụ của cấp trưởng từ 0,7 trở lên. Vì vậy, không đủ điều kiện để xác định định mức sử dụng xe.

Giảm 2 xe của Ban quản lý ODA với lý do đây là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trưởng ban do lãnh đạo sở này kiêm nhiệm. Đồng thời, ban này không thuộc danh sách cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án có hệ số phụ cấp chức vụ của cấp trưởng từ 0,7 trở lên. Vì vậy, không đủ điều kiện để xác định định mức sử dụng xe.

Sau khi điều chỉnh, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của tỉnh là 227 xe, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện điều chuyển nội bộ (từ nơi thừa sang nơi thiếu). Đồng thời, căn cứ hiện trạng xe hiện có thực hiện thay thế xe cho các cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn, định mức theo định mức đã được xác định, đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc xác định định mức bổ sung cho các đơn vị theo quy định và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị chuẩn bị thành lập, tái lập, chia tách (ngoài các đơn vị đã được xác định định mức 227 xe nêu trên).

Về xử lý số xe dôi dư, sau khi rà soát, trước mắt xác định số xe ô tô của tỉnh Vĩnh Phúc thừa so với tiêu chuẩn, định mức là 79 chiếc. Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thanh lý đối với số xe đã đủ điều kiện thanh lý theo quy định, lập danh sách cụ thể số xe được thực hiện thanh lý.

PV