Uống rượu bia không những làm giảm chức năng sinh đẻ, dẫn đến các nhiễm sắc thể không bình thường.