Nhiều năm qua, tình trạng lợi dụng và bóc lột sức lao động trẻ em đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần lớn các em phải lao động từ sáng đến tối, điều kiện làm việc và sinh hoạt rất kém, tiền lương chỉ được nhận khi thỏa mãn những điều kiện vô lý của người chủ.

Đáng chú ý, một phần không nhỏ trong số đó là người dân tộc thiểu số. Cơ quan chức năng cũng đã có nhiều vụ giải cứu trẻ em khỏi các xưởng gia công, trả về với gia đình và địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra từng ngày, từng giờ, ngay trong lòng thành phố hiện đại nhất của đất nước.

Mời quý vị xem chi tiết tại video dưới đây: