Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Cần Thơ trong việc tính tiền chậm nộp đối với trường hợp xác định lại đơn giá tính thuế xăng dầu gửi kho ngoại quan Vân Phong của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tinh tien cham nop khong phai la hinh thuc xu phat vi pham hanh chinh - Anh 1

Trường hợp người khai hải quan thực hiện khai bổ sung quá 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế khai bổ sung tăng thêm. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Bên cạnh đó, tại điểm e khoản 4 Điều 42 Thông tư 38 quy định: “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”.

Quy định người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp, tại khoản 1 Điều 133 Thông tư 38 quy định rõ các trường hợp:

Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan Hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn;

Được nộp dần tiền thuế theo quy định tại Điều 134 Thông tư này;

Trường hợp khai báo làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là đối tượng không chịu thuế, hàng hóa được miễn thuế, hàng hóa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan nhưng sau kiểm tra, xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, không được miễn thuế, không được ưu đãi về thuế.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định trên, trường hợp người khai hải quan thực hiện khai bổ sung quá 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế khai bổ sung tăng thêm. Thời gian tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hàng hóa đến ngày nộp thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, với trường hợp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn không xử phạt vi phạm hành chính, và việc tính tiền phạt chậm nộp không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, DN vẫn phải nộp tiền phạt chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Thu Trang