(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/7/2013, mỗi lần chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động từ 2 triệu đồng trở lên thì đơn vị thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ thống nhất là 10%.

Thuế TNCN đối với cá nhân có 2 nguồn thu... Thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu

Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Lê Long Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chi hoa hồng môi giới như sau:

Theo Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 1/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN , thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế).

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Theo các quy định trên, kể từ ngày 1/7/2013, mỗi lần chi trả tiền hoa hồng môi giới cá nhân cư trú không ký hợp đồng từ 2 triệu đồng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ thống nhất là 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp mỗi lần thanh toán tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân dưới 2 triệu đồng thì Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN 10% theo quy định trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Thuế TNCN , Luật Thuế TNCN