(baodautu.vn) Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đơn giản sẽ tiết kiệm thời gian, công sức cho cả người nộp thuế lẫn cơ quan thuế. >>> Dự toán thu nội địa năm 2014 tăng 12-13% >>> Vợ phải nộp thuế TNCN khi… chồng chết >>> 14 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Để đơn giản hóa cách tính thuế TNCN, Bộ Tài chính vừa công bố cách xác định số thuế TNCN phải nộp từ tiền công, tiền lương ngoài cách xác định theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Quyết toán thuế TNCN thường mất rất nhiều thời gian cho
cả người nộp thuế lẫn cơ quan thuế

Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế - TNTT - (tổng thu nhập trừ đi các khoản được giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đóng góp vào từ thiện… của cá nhân) đến 5 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp bằng 5% TNTT; thu nhập trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng phải nộp 10% TNTT trừ đi 250 ngàn đồng.

Cá nhân có TNTT trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng/tháng phải nộp 15% TNTT trừ đi 750 ngàn đồng; thu nhập trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng/tháng phải nộp 20% TNTT trừ đi 1,65 triệu đồng; thu nhập trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng/tháng phải nộp 25% TNTT trừ đi 3,25 triệu đồng.

Cá nhân có TNTT trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng phải nộp 30% TNTT trừ đi 5,85 triệu đồng; thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng phải nộp 35% TNTT trừ đi 9,85% triệu đồng.

Với cách tính thuế như trên, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 40 triệu đồng/tháng, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… cá nhân còn TNTT là 20,4 triệu đồng thì phải nộp thuế TNCN là 2,43 triệu đồng (20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng).

Nếu tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cá nhân kể trên vẫn phải nộp 2,43 triệu đồng/tháng nhưng cách xác định số thuế phức tạp hơn rất nhiều do cá nhân phải nộp 4 bậc thuế. Cụ thể, cá nhân nộp thuế TNCN bậc 1 với thuế suất 5% (5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng), nộp thuế TNCN bậc 2 với thuế suất 10% (5 triệu đồng × 10% = 0,5 triệu đồng), nộp thuế TNCN bậc 3 với thuế suất 15% (8 triệu đồng × 15% = 1,2 triệu đồng), và nộp thuế TNCN bậc 4 với thuế suất 20% (2,4 triệu đồng × 20% = 0,48 triệu đồng).

Với cách xác định thuế TNCN như trên, cá nhân có thu nhập tính thuế 90 triệu đồng/tháng phải nộp 21,65 triệu đồng (90 triệu đồng × 35% - 9,85 triệu đồng). Trong khi đó, nếu tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần sẽ trở nên rất phức tạp vì cá nhân có thu nhập tính thuế 90 triệu đồng/tháng phải nộp thuế TNCN 7 bậc khác nhau.

Mạnh Bôn