Tác giả qua Mỹ từ 1993, hiện là Electronic Technician của Honeywell Minnesota, đã có nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Với bài "EÁp con học hành quá sức", chị kể về tấm lòng của người mẹ đồng thời cho thấy sự chăm sóc đặc biệt mà hệ thống y tế và giáo dục của nước Mỹ dành cho trẻ em chậm phát triển và kém thị lực. Sau đây là bài mới của chị.