Melissa Satta là một trong những người mẫu đẹp nhất đất nước hình chiếc ủng (nước Ý).