Hơn 30 tình nguyện viên của TPHCM đã thực hiện hành trình đạp xe hơn 2.000km, qua 20 tỉnh, thành trong cả nước nhằm thực hiện chương trình truyền thông vì môi trường với chủ đề “Bảo tồn di sản trong thời kỳ biến đổi khí hậu”.

Đây là hành trình hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của các di sản văn hóa. PV