Mặc dù có khiếu nại của số ít hộ dân, nhưng dự án xây dựng khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh của Cty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng (CPXLTM) vẫn đang được tiến hành khá thuận lợi.Chi tiết...