TPO –Theo Thông tư liên tịch số 03 được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành, cách tính mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: mức lương = mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.