Với trên 9.200 ha đất trồng rau quanh năm, trong đó gần 600 ha đã được quy hoạch trồng rau công nghệ cao, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có sản lượng rau, quả hàng năm trên 300.000 tấn.