Tính đến hết 3 quý đầu năm, Chính phủ đã huy động được khoảng 250.320 tỷ đồng vốn, đạt 89% kế hoạch cả năm.

Trong báo cáo của Bộ tài chính về số liệu tình hình thu – chi Ngân sách Nhà nước thì so với cùng kỳ những năm gần đây, số thu cũng vượt trội trong bối cảnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu được cơ quan điều hành đánh giá là khá thuận lợi.

Cũng trong tháng 9, Chính phủ đã ký thêm một hiệp định vay với Pháp có trị giá 58,4 triệu USD, đưa tổng số tiền vay nước ngoài sau 3 quý lên 4,88 tỷ USD. Tính chung khoản nợ nước ngoài và huy động từ trái phiếu, Chính phủ đã vay khoảng 16 tỷ USD sau 3 quý, so với cùng kỳ là gần gấp đôi. Năm 2016, Chính phủ dự kiến vay khoảng 452.000 tỷ đồng, tương đương 29 tỷ USD để cân đối ngân sách.

Tinh hinh huy dong von qua kenh trai phieu cua Chinh phu dang dien ra thuan loi - Anh 1

Tình hình huy động vốn qua kênh trái phiếu của Chính phủ đang diễn ra thuận lợi

Về số tiền chi trả nợ, tính tới ngày 25/9, tổng số tiền chi trả nợ của Chính phủ vào khoảng 176.827 tỷ đồng, tương đương gần 7,9 tỷ USD. Trong đó, khoảng trả nợ trong nước hơn 6,2 tỷ USD, còn lại là trả nợ cho nước ngoài. Chính phủ dự kiến dành 12 tỷ USD để trả nợ trong năm 2016, gồm trả trực tiếp đã bố trí trong dự toán ngân sách năm là 154.000 tỷ đồng, trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại là 24.000 tỷ đồng và đảo nợ 95.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng là 718.300 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch năm. Khi đó, các khoản chi đã lên tới 870.500 tỷ đồng, bội chi ngân sách 9 tháng theo đó ước khoảng 152.200 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

Ánh Hoa (T/h)